Projektowanie rozwiązań

Od początku swojej działalności firma stosowała i udoskonalała własne, autorskie metodologie opracowywania rozwiązań sprzętowych w całym procesie technologicznym, tj. od koncepcji do wdrożenia. Dzięki zdobytym doświadczeniom i zrealizowanym projektom, Krypton Polska ma wielką wiedzę w opracowywaniu kompleksowych i zaawansowanych rozwiązań o najwyższych wymaganiach na  zapewnienie poufności, niezawodności i poprawności działania. 
W zamierzeniu Firmy jest, aby jej oferta była kompleksowa. Dlatego Krypton realizując swoje prace rozpoczyna od zaplanowania i zaprojektowania platformy sprzętowej wraz z autorskim oprogramowaniem układowym i komputerowym, poprzez przeprowadzenie dowodu poprawności działania, opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie procesu certyfikacji, aż do etapu wdrożenia zaprojektowanego i wykonanego rozwiązania.

Oprogramowanie układowe

Zgodnie z przyjętymi w Krypton Polska zasadami – mechanizmy kluczowe pod względem bezpieczeństwa i wydajności urządzeń są implementowane w językach opisu sprzętu (HDL), współpracując z oprogramowaniem zaimplementowanym w języku wysokopoziomowym (C/C++), wykonywanym na procesorach osadzonych. Wykorzystanie języków opisu sprzętu wspierane wiedzą i doświadczeniem Kryptona, daje przejrzystość opracowanego rozwiązania. Przyczynia się to do łatwej oceny i weryfikacji poziomu zabezpieczeń i w efekcie wpływa na gwarancję bezpieczeństwa.

Platformy elektroniczne

Opracowywane przez Krypton Polska platformy elektroniczne są precyzyjnie i indywidualnie projektowane na potrzeby urządzenia (rozwiązania) definiowanego przez Klienta. Projektowanie platform elektronicznych wspierane jest przez wyspecjalizowane oprogramowanie do modelowania i symulacji, co pozwala przyspieszyć i zoptymalizować ten złożony proces oraz uniknąć kosztownych błędów. Aktualna technologia wykorzystywana w Krypton Polska do konstruowania rozwiązań, opiera się m.in. na kilkudziesięciowarstwowych płytach PCB, technologii HDI oraz najnowszych układach scalonych FPGA.

Konstrukcje mechaniczne

W ramach projektowanych rozwiązań, ale również na indywidualne zamówienie Klienta, Krypton Polska opracowuje obudowy urządzeń oraz zabezpieczenia ich integralności. Konstrukcje te spełniają najwyższe wymagania środowiskowe określone w Normach Obronnych. 
Krypton Polska posiada także doświadczenie i potencjał w projektowaniu sprzętu zapewniającego obniżony poziom emisji promieniowania elektromagnetycznego. Kompetencje Firmy w tym zakresie umożliwiają projektowanie rozwiązań spełniających rygorystyczne wymmogi ulotu elektromagnetycznego dla sprzętu wojskowego, od poziomu CE, do klasy TEMPEST.

Algorytmy kryptograficzne

Krypton Polska posiada szerokie kompetencje w zakresie implementacji algorytmów kryptograficznych (typ A oraz typ B) w strukturach FPGA.  Firma posiada również kompetencje i doświadczenie w optymalizacji wydajności algorytmów kryptograficznych w potokach przetwarzania danych pod kątem szybkości przetwarzania jak również zajętości układu i wykorzystania pamięci. Implementacje realizowane w językach HDL są dopracowane w zakresie wymagań oraz zastosowanego układu wykonawczego FPGA. Optymalizacje zostały pozytywnie ocenione przez jednostki certyfikujące ABW i SKW, które wykonywały badania dotychczasowych rozwiązań.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw to kompleksowy proces polegający na planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu wszystkich działań związanych z procesami logistycznymi wewnątrz firmy, magazynowaniem oraz dystrybucją. Krypton Polska nawiązał współpracę z wieloma partnerami handlowymi, którzy spełniają określone kryteria (jakość, termin realizacji, koszt). Umożliwia to Firmie szybsze reagowanie na zagrożenia oraz dywersyfikację źródła dostaw. Każdy produkt wdrożony do produkcji w Krypton Polska jest okresowo weryfikowany pod kątem jego produkowalności; w ramach tych czynności sprawdza się m.in. dostawców i dostępność oferowanych przez nich elementów w przyszłości.

Badania i rozwój

Działalność na rynku hi-tech wymaga ciągłego doskonalenia wykorzystywanego warsztatu technologicznego oraz zdobywania nowych kompetencji. Prowadzenie przez firmę prac badawczo-rozwojowych pozwala na opracowywanie rozwiązań, które będą spełniały przyszłe potrzeby klientów. Rozproszone systemy analizy zagrożeń sieciowych, rozwiązania dla przemysłu 4.0, algorytmy kryptografii post kwantowej, to zagadnienia, które Krypton w swojej działalności rozwija, aby w niedalekiej przyszłości móc je zaoferować w swoich produktach.